tiistai 29. huhtikuuta 2014

Toiminta hyvä, arvio parempi


Kankaanpään kuntoutuskeskuksen ja Jyllin Kotien Taidepalvelupilottien väliarviointi järjestettiin 10.4. 2014 Kankaanpään Taidekoululla.

Paikalla olivat Kolmio-hankkeesta taiteilija-tuottaja Saija Mustaniemi ja projektipäällikkö Tomi Kuusimäki. Kuntoutuskeskuksen puolelta oli  vapaa-ajanohjaaja Tuula Juhola sekä Jyllin Kodeilta kehitys- ja koulutussuunnittelija Niina Koskela ja Mari Mäntylä.

Väliarviointi ajoitettiin kymmenen taidetyöpajan puoliväliin ja tavoitteena oli tarkastaa nykyinen toimintamalli sekä tarpeen mukaan toteuttaa tarvittavia muutoksia.  Palvelun tuottajan näkökulmasta väliarviointi, toteutettuna osallistavan yhteiskehittelyn metodeja mukaillen, toimii myös oman palvelun laadunhallinnan välineenä. Arvioinnin pääasiallisina kohteina olivat työpajatyöskentely, palvelumalli,  asiakaskokemus sekä toiminnan sopimuksen mukaisuus.
Arvoituksellista akvarellia 35:llä eri tavalla.
Kuntoutuskeskus Kankaanpää.
Väliarvioinnin tavoitteena on palvelun kehittäminen, toiminnan läpinäkyvyys sekä jatkuvuus. 

Arvioinnissa syntyneen tiedon pohjalta nousi uusia toiminnan kehittämistavoitteita myös jatkoa ajatellen.
Arviointi pidetään säännöllisenä toimenpiteenä ja se kohdistuu itsearviointiin, osallistavaan arviointiin sekä vaikutusten arviointiin oppimisprosessina.
Taidepalvelupilotin väliarviointi selkeytti  taas myös tuottajalle ja tilaajapuolelle, mikä on realistista ja mahdollista toteuttaa kussakin tapauksessa, henkilö- tila- ja talousresurssien puitteissa.

Väliarviointi toteutettiin koe, kuuntele ja kiteytä menetelmällä, jossa vahvasti työpajatoiminnassa mukana olleet tilaajapuolen yhteyshenkilöt kertoivat kokemuksiaan toiminnasta ja työpajaohjaaja selkeytti rakennetta,  toi esiin haasteet sekä toiminnan mahdollisuudet.

Yhteenvetona taidepalvelupilotti on vastannut odotuksiin ja tilaajan puolelta esitetyt toiminnan arvot tai toimenpiteet on otettu huomioon. Kiitosta sai  myös toiminnan asenne ja
kohdentaminen sekä räätälöiminen suoraan asiakkaalle.Tästä on hyvä jatkaa!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti