torstai 28. helmikuuta 2013

Miten kuvasta voi syntyä musiikkia?

Kuule, minä sävellän! -koulutus käynnistyi kysymyksellä: miten kuvasta voi syntyä musiikkia?

Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään ja kussakin ryhmässä yksi henkilö toimi taiteilijan - työpajaan osallistuvan lapsen tai nuoren - roolissa ja piirsi vapaasti kuvan. Tämän jälkeen muut ryhmän jäsenet alkoivat hienovaraisesti esittää kysymyksiä siitä, millaisia musiikillisia elementtejä kuvasta voisi löytää. Vähitellen soittimien ja lauluäänen avulla kuvista rakentui ajassa etenevä sävellys.

Säveltäjät käyttävät usein työvälineenään kuvaa, graafista partituuria, joka etenee ajassa. Tässä harjoituksessa kuvataiteilijat toivatkin mukaan uuden ulottuvuuden, nimittäin tilan.

Anna-Leena Vilhusen piirros Tunneli ja siihen liittyvä sävellysJuha T. Koskisen piirustus Virtuaali peli ja siitä inspiroitu musiikkiKirsiMarja Metsähuoneen piirros Labyrintti ja siihen liittyvä sävellystorstai 14. helmikuuta 2013

Koulutukset Musiikkitalossa ovat alkaneet

Kolmio-hankkeen koulutus säveltäjille ja kuvataiteilijoille käynnistyi Musiikkitalossa. Koulutuksessa tavoitteena on etsiä taiteiden välisiä pedagogisia työkaluja työpajojen vetämiseen. Siellä kokeillaan ja kehitetään yhdessä erilaisia ryhmäopetukseen liittyviä harjoitteita, tutustutaan säveltäjän työhön ja lisäksi pyritään löytämään pedagogisesti kiinnostavia työkaluja kuvan ja musiikin yhdistämiseksi keskenään. Koulutuksen perusajatuksena on se, että eri alan ammattilaiset tuovat oman asiantuntemuksensa mukaan yhteisen pedagogian kehittelyyn.

Kahdeksan Kolmion taiteilijaa ja tuottajaa sekä Sibelius-Akatemian opsikelijoita osallistuivat koulutukseen. Kouluttajina toimivat Sibelius-Akatemian lehtori Riitta Tikkanen ja säveltäjä Olli Kortekangas. Työpajoissa ohjaajina toimivat kuvataiteilijat Satu-Minna Suorajärvi ja KirsiMarja Metsähuone sekä säveltäjät Minna Leinonen ja Pasi Lyytikäinen.

keskiviikko 6. helmikuuta 2013

Gun Holmströmin installaatio Kiwi in Love Taidehallissa


Gun Holmström & Clara Ursitti, Pink Wheel, 2007

Espoon kaupungin pilotissa mukana olevan taiteilijan Gun Holmströmin installaation Kiwi in Love voi nähdä toisen Kolmio-projektin yhteistyökumppanin, Taidehallin, tiloissa 3.3.2013 asti. Taidehallin Studiossa nähtävä installaatio koostuu Täydellisen ruumiin metodilla toteutetuista videoista, valokuvamaalauksista ja veistoksista. Gun Holmström on työskennellyt yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten taiteilijoiden kanssa toteuttaessaan teosta.

Täydellinen ruumis (cadavre exquis) on surrealistien käyttämistä metodeista tunnetuin. Menetelmällä voi leikitellä sekä kuvallisesti että sanallisesti, ja se toimii seuraavasti: paperille piirretään osa kuviosta tai kirjoitetaan sana. Tämän jälkeen paperi taitetaan ja annetaan eteenpäin seuraavalle, joka lisää kuvaan tai tekstiin jotakin. Näin luodaan teos, jossa yllättävät asiat tuodaan yhteen, ja itsenäiset osat antautuvat yhteiselle kokonaisuudelle.

perjantai 1. helmikuuta 2013

14 nuorta osallistuu Kuule, minä sävellän! -työpajojihin

 
Musiikkitalolla järjestetään 3D-graffiti- ja sävellystyöpaja Kuule, minä sävellän! Pajaan osallistuu 14 nuorta pääkaupunkiseudulta. Pajatyöskentely alkaa maaliskuussa.

Projekti on tarkoitettu 13-18 –vuotiaille nuorille, joilla ei tarvitse olla aikaisempaa musiikki- tai kuvataidekokemusta. Työskentely käynnistyy 3D-graffiti -työpajalla, jossa maalatut graffitit muokataan kolmiulotteisiksi esimerkiksi videon tai animaation avulla. Tämän jälkeen kuvaan sävelletään musiikkia, jota ammattimuusikot esittävät.

Ohjaajina toimivat Riitta Tikkanen, Siba, Olli Kortekangas, säveltäjä, Minna Leinonen, säveltäjä, Pasi Lyytikäinen, säveltäjä, Satu-Minna Suorajärvi, kuvataiteilija, KirsiMarja Metsähuone, kuvataiteilija ja lisäksi Sibelius-Akatemian opiskelijoita.

Projekti huipentuu Musiikkitalossa pidettävään konserttiin 11.4.2013.