Info

Kolmio on Suomen Taiteilijaseuran, Suomen Säveltäjien sekä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUn yhteistyöhanke, jota hallinnoi Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja ESR-rahoituksesta vastaa Lapin ELY-keskus. Hankkeen toteutusaika 2012-2013.

Kolmio on hanke taiteen ja taidelähtöisten menetelmien käytön edistämiseksi hyvinvointipalveluissa.

Tavoitteet

  • parantaa valtakunnallisten järjestöjen ymmärrystä kuva- ja säveltaiteen alojen mahdollisuuksista hyvinvointipalveluiden tuottajina sekä kykyä toimia välittäjänä hyvinvointipalveluiden tuottamisessa 
  • lisätä kuvataiteilijoiden, säveltäjien ja kulttuurituottajien valmiuksia toimia moniammatillisissa työryhmissä hyvinvointipalveluiden tuottamisessa 
  • lisätä niin järjestöjen kuin kuvataiteilijoiden, säveltäjien, kulttuurituottajien sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten verkostoitumista 

Kolmion puitteissa toteutetaan 10 pilottiprojektia eri paikkakunnilla. Pilotit on suunnattu eri kohderyhmille ja ne toteutetaan moniammatillissa työryhmissä.