Espoon kaupunki - EMMA - Tapiola Sinfonietta

Tässä pilottiprojektissa mukana ovat Espoon kaupunki, modernin taiteen museo EMMA ja Tapiola Sinfonietta. Julkista rahoitusta nauttivilla tahoilla, kuten valtionosuuden piirissä olevilla taide- ja kulttuurilaitoksilla, on selkeä yhteiskunnallinen vastuu siitä, että taide tavoittaa mahdollisimman laajasti kaikkia ihmisryhmiä ikään tai yksilön yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta. Sekä EMMAssa että Tapiola Sinfonietassa tehdään paljon yleisöyhteistyötä ja pyritään tuomaan taidetta ja musiikkia kaikkien espoolaisten ulottuville.

Pilottiprojektin tavoitteena on omalta osaltaan lähestyä suurta yhteiskunnallista kysymystä –syrjäytymistä. Miten taiteen tekemisen kutsu tavoittaisi mahdollisimman laajan kohderyhmän? Pilottiprojektilla on käytössään EMMAn tarjoamat tilat ja osaava henkilökunta. Tapiolan Sinfonietta tarjoaa muusikoita projektin käyttöön.

http://www.emma.museum/
http://www.tapiolasinfonietta.fi/


Uutiset


3.9.2013 Espoon EMMAn 10-luokkalaisten paja käynnistynyt

Espoon EMMAssa käynnistyi valokuva/sävellyspaja nuorille. Työpajan vetäjinä toimivat kuvataiteilija Sanna Sarva ja säveltäjä Sami Klemola. Mukana ovat Tiistilän koulun 10-luokkalaiset. Pajassa on...

6.2.2013 Gun Holmströmin installaatio Kiwi in Love Taidehallissa

Espoon kaupungin pilotissa mukana olevan taiteilijan Gun Holmströmin installaation Kiwi in Love voi nähdä toisen Kolmio-projektin yhteistyökumppanin, Taidehallin, tiloissa 3.3.2013 asti. Taidehallin Studiossa nähtävä installaatio koostuu...