ArtShortCut

ArtShortCut (ASC) on v. 2008 pe­rustettu elämysten tuottamiseen ja taiteilijamanageroin­tiin keskittynyt yritys, joka toimii luovuuden ja lii­ketoiminnan rajapinnoilla tuottaen taidepalve­luita pääasiassa yrityksille.

ArtShortCutissa toteutetussa pilottiprojektissa ke­hitetään työyhteisöille tarjottavia työhyvin­voin­tipalveluita.

Voisiko taiteen tekemisen prosesseista löytyä sellaisia mene­telmiä, joita voisi hyö­dyntää työyhteisöissä? Onko luo­vuus mallinnettavissa? Miten taiteen avulla voidaan lisätä työyhteisöjen yhteishenkeä? Milloin taiteen tekeminen on virkistyttävää, hoivaannuttavaa tai rentouttavaa?

Projektiin etsitään kuvataiteilijaa, jolla on mediataiteen osaamista.

Pilotti toteutetaan yhteistyössä Suomen Arts & Business Ammattilaiset SABA ry:n kanssa.

http://artshortcut.com/